Wat is BMI en hoe bereken ik dit

De Body-mass index (BMI) of queteletindex (afgekort QI) is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft, maar wat is BMI en hoe bereken ik dit? De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht.

De BMI kan niet gebruikt worden als betrouwbare maat voor overgewicht bij een individu, aangezien individuele verschillen in lichaamsbouw niet in de berekening worden meegewogen (verhouding van spier-, bot- en vetweefsel). In de geneeskunde wordt desondanks de BMI wel veel gebruikt. In de dagelijkse medische praktijk is de BMI goed bruikbaar en voldoende betrouwbaar. Dit geldt met name bij grotere afwijkingen zoals ondergewicht en overgewicht. De BMI geldt enkel voor volwassenen.

Gebruik van de BMI

Tegenwoordig wordt de BMI onder andere door de Wereldgezondheidsorganisatie en de Amerikaanse overheid gebruikt, hoewel de BMI een eenduidig criterium lijkt, wordt de betekenis van deze maat in Nederland in zowel de wetenschappelijke als maatschappelijke overgewichtarena en ondergewichtarena betwist. Onder epidemiologen, bewegingswetenschappers en partijen als de Obesitasverening wordt de BMI anders gepercipieerd en gevalideerd, hoewel het overgewichtdebat een eenduidige discussie lijkt, komt na een analyse van de wetenschappelijke literatuur en interviews met verschillende partijen in Nederland een heel ander beeld van gebruik en constructie van de BMI naar voren.

Wat is BMI en hoe bereken ik dit?; De formule

Om uw BMI te berekenen deelt u uw gewicht (gemeten in kilo’s) door uw lengte (gemeten in m) in het kwadraat. Bij het meten van het BMI wordt er geen onderscheid gemaakt tussen vet- en spierweefsel voor het lichaamsgewicht.

Voorbeeld:
Je hebt een BMI van 22,5 en bent 1.80 lang.
Dan krijg je de volgende berekening 22,5 x 1.80 x 1.80 (kwadraat) = 73 kilo afgerond. Dit is nu je ideale gewicht voor jouw lengte.

Een ander Voorbeeld:

Stel… je weegt 85 kilo, en je bent 1.80 meter lang, dan Deel je de 85 kilo door 1.80 in het kwadraat, dus: 85 gedeeld door (1.80 maal 1.80). Het getal is afgerond 26. Dit zou betekenent dat je in de term overgewicht zit.

Een andere manier om je gewicht te controleren is het meten van je taille omtrek, met behulp van een meetlint. Dit geeft u een idee van het te veel opgeslagen vet rond je middel. Taille omtrekken geassocieerd met een verhoogd risico voor de gezondheid zijn:

Voor mannen – taille omtrek groter dan 94cm
Voor vrouwen – Taille omtrek van meer dan 80cm

 

Wat is BMI en hoe bereken ik dit

Wat is BMI en hoe bereken ik dit; De interpretatie

De BMI is oorspronkelijk opgezet om statistieken over groepen mensen te krijgen en niet om over- of ondergewicht van individuele mensen te bepalen. De exacte waarden van de index om iemand in een categorie in te delen variëren. De index doet namelijk geen uitspraak over het percentagevet in het lichaam van de persoon. Zwaar gespierde mensen (bodybuilders) kunnen dus in verhouding tot hun lengte een hoog gewicht hebben, maar worden over het algemeen niet als obees beschouwd. Het lichaamsgewicht alleen is dus geen goede indicator voor onder- of overgewicht. Er moet worden gecompenseerd voor lichaamsbouw. De BMI corrigeert alleen voor lichaamslengte, maar dat is dan ook verreweg de belangrijkste factor.

Het bijzondere van de BMI is dat deze voor mannen en vrouwen vrijwel gelijk uitvalt, hetgeen voor biometrische getallen zeldzaam is. Daarnaast is deze index redelijk onafhankelijk van de leeftijd. Dit maakt het mogelijk voor alle volwassenen dezelfde richtlijnen te hanteren.

Categorieën

ondergewicht = onder het getal 18.5, er mogen wel wat kilo’s bij.

normaal = tussen de 18.5 – 24.9, de berekening geeft een ideaal gewicht aan en je hoeft dus niets te doen. uiteraard wel gezond blijven eten en leven.

overgewicht = tussen de 25 – 30, dit betekent dat u enkele kilo’s te zwaar bent.
zwaarlijvig (obesitas) = tussen de 30 en 40, dit betekent dat je direct iets aan je gewicht moet gaan doen. Het is slim om je huisarts om advies te vragen om niet nog meer aan te komen.
Dringend morbiditeitsrisico (morbide obesitas) = Als het getal boven de 40 ligt. Je loopt door je zware overgewicht een enorme gezondheidsrisico’s. Maak daarom zo snel mogelijk een afspraak met je huisarts. Deze kan dan samen met jou een plan van aanpak opzetten of je doorverwijzen naar een dieetdeskundige. Deze zal je dan begeleiden tijdens je traject om de overtollige gewicht te verliezen. Er kan al sprake van morbide obesitas zijn bij een BMI van meer dan 35, indien er samenhangende problemen voordoen als: hoge bloeddruk, hartklachten, suikerziekte,  gewrichts-, of longklachten.

De term superobesitas wordt gebruikt bij een BMI van boven de 50.

Deze BMI-waarden gelden alleen voor volwassenen van 18 jaar en ouder en zijn gebaseerd op studies.

Bij een queteletindex van boven de 40 en een leeftijd tussen de 18 en 65 jaar komt men in aanmerking voor een bariatrische chirurgische ingreep, dat wil zeggen een operatie om invloed uit te oefenen op het gewicht.

Wat is BMI en hoe bereken ik dit; Volwassenen

Interpretatie van de queteletindex voor volwassenen:

Index (kg/m²)

Interpretatie

minder dan 18,5ondergewicht
18,5 tot 25normaal gewicht
25 tot 27licht overgewicht
27 tot 30matig overgewicht
30 tot 40ernstig overgewicht
meer dan 40ziekelijk overgewicht

In Nederland wonen rond 350.000 mannen en 500.000 vrouwen met een index van 30 of meer (2004). Tevens heeft het CBS in 2010 gepubliceerd dat 7.5 miljoen Nederlanders een BMI van 25 of hoger hadden.

Wikipedia BMI

Wat is BMI en hoe bereken ik dit; BMI voor kinderen (van 6 tot 16 jaar)

Ook voor kinderen is de BMI een snelle en gemakkelijke methode om overgewicht te bepalen, daarvoor moeten echter aangepaste grenswaarden worden gebruikt. Tijdens de groeifase (tot en met 21 jaar) verandert namelijk de hoeveelheid vetweefsel. Bovendien is de BMI bij kinderen geslachtsafhankelijk: meisjes hebben gemiddeld een iets hogere BMI dan jongens.

Ruwweg kan men de hieronder weergegeven BMI-waarden van het College voor zorgverzekeringen 2006 hanteren.

Meisjes

Te licht

Te zwaar

Obesitas

6 jaar<13,92>17,34>19,65
7 jaar<14,00>17,75>20,51
8 jaar<14,16>18,35>21,57
9 jaar<14,42>19,07>22,81
10 jaar<14,78>19,86>24,11
11 jaar<15,25>20,74>25,42
12 jaar<15,83>21,68>26,67
13 jaar<16,43>22,58>27,76
14 jaar<17,01>23,34>28,57
15 jaar<17,52>23,94>29,11
16 jaar<17,95>24,37>29,43
>=17 jaar<18>25>30

Jongens

Te licht

Te zwaar

Obesitas

6 jaar<14,03>17,55>19,78
7 jaar<14,06>17,92>20,63
8 jaar<14,20>18,44>21,60
9 jaar<14,41>19,10>22,77
10 jaar<14,69>19,84>24,00
11 jaar<15,03>20,55>25,10
12 jaar<15,47>21,22>26,02
13 jaar<15,98>21,91>26,84
14 jaar<16,54>22,62>27,63
15 jaar<17,13>23,29>28,30
16 jaar<17,70>23,90>28,88
>=17 jaar<18>25>30

Top 6 Tips sneller afvallen
Afvallen met een gezond eetpatroon

Wat is BMI en hoe bereken ik dit, alternatieven

Een meting van het vetpercentage is een betere aanduiding voor gezondheidsrisico’s, maar deze meting is moeilijker uit te voeren en bovendien zullen ook de richtlijnen en adviezen steeds naar sekse en leeftijd moeten worden uitgesplitst.

Nog een andere, conceptueel simpele maar in de praktijk niet altijd eenvoudig meetbare indicator voor een gezond gewicht is de tailleomtrek. Een tailleomtrek van minder dan 80 cm bij vrouwen of van minder dan 94 cm bij mannen wordt in Nederland als indicator van een normaal gewicht gezien. In de VS hanteert het Center for Disease Control andere waarden. Bijkomend probleem bij de tailleomtrek is dat deze op een vast punt gemeten moet worden. Een verschuiving van slechts enkele centimeters naar boven of onder rond de taille levert een relatief grote verandering in het omtrekcijfer op.